Toegevoegd aan je winkelwagen

Ik ga bestellen Verder winkelen

Bekijk alle cursussen en congressen

Er zijn 4 aankomende evenementen
Als eerste erbij zijn?
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Formulier

Wij streven ernaar om je mail binnen 10 werkdagen te bantwoorden.

Vestigings en post adres

Stichting Dutch Expedition & Wilderness Medical Society / Outdoor Medicine
Barneveldsweg 11A – Kamer V16
6741 LH Lunteren
Nederland

facebook.com/OutdoorMedicine
Twitter @outdoormed
KvK 53461320
Rabobank 162325835, IBAN NL45RABO0162325835, BIC RABONL2

Klachten

Outdoor Medicine beschikt over een klachtenprocedure. Deze procedure voorziet in een beroepsmogelijkheid bij een klachtenfunctionaris, een onafhankelijke derde persoon die een bindend oordeel zal geven. Dr. Menno Gaakeer, SEH-arts KNMG vervult de functie van klachtenfunctionaris voor Outdoor Medicine. Binnen vier weken wordt op een klacht gereageerd, binnen vier maanden is een klacht volledig afgehandeld. Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard. Het oordeel van de klachtencommissaris is bindend voor alle partijen; eventuele consequenties worden door Outdoor Medicine snel afgehandeld.