Bekijk alle cursussen en congressen

Er zijn 5 aankomende evenementen
Als eerste erbij zijn?
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Naar hoogte na een orgaantransplantatie

Door de verbeterde medische zorg reizen er steeds meer mensen met onderliggende ziekten naar grote hoogte. Aan deze reizen zijn risico’s verbonden zoals het ontwikkelen van acute hoogteziekte en het krijgen van infecties. Andrew Luks heeft een review geschreven die focust op transplantatiepatiënten die naar grote hoogte reizen. Het doel van deze review is het beschikbaar stellen van informatie voor medici die door transplantatie patiënten worden benaderd voor medisch reisadvies.

Momenteel is er beperkt informatie te vinden in de literatuur over deze specifieke groep patiënten. Er zijn maar 3 verslagen gepubliceerd over dit onderwerp. Hierin wordt de ervaring beschreven van 24 transplantatiepatiënten die naar hoogte gaan. De transplantatiepatiënten waren tenminste 12 maanden geleden geopereerd, er waren geen tekenen van afstoting of significante cardiopulmonale beperkingen, ze waren goed getraind en gebruikte farmacologische profylaxe tegen acute hoogteziekte. Deze met zorg geselecteerde transplantatiepatiënten tolereerden beklimmingen tot hoogtes van 6200 meter goed. Het beschikbare bewijs suggereert dat de fysiologische response op hypobare hypoxie en de incidentie van acute hoogteziekte gelijk is in transplantatiepatiënten in vergelijking met de niet getransplanteerde individuen.

De volgende adviezen zijn opgesteld voor transplantatiepatiënten die naar grote hoogte gaan:

  • Pre-reisadvies beoordeling en advies met de nadruk op het herkennen, de preventie en de behandeling van hoogteziekte. Daarnaast moeten het belang van het voorkomen van infectie en het beperken van blootstelling aan zonlicht worden besproken. Als er aanwijzingen zijn voor acute afstoting dan moeten de reisplannen worden uitgesteld tot dat dit volledig uitgezocht is.
  • Standaard medicatie voor de preventie en behandeling van hoogteziekte kunnen worden gebruikt, mits er rekening wordt gehouden met de medicijnen die die de patiënt al slikt en met de nierfunctie.
  • Neem voldoende medicijnen mee op reis en zorg voor up to date medische informatie (zoals een medicijnlijst  en contactgegevens van de behandelend arts).

Indien er aandacht wordt besteed aan bovenstaande en andere details, kunnen gezonde transplantatiepatiënten veilig van de bergen genieten.

Lees de volledige review en alle adviezen hier.

Luks AM. High Altitude Medicine & Biology. 2016, ahead of print. doi:10.1089/ham.2016.0060.