Bekijk alle cursussen en congressen

Er zijn 5 aankomende evenementen
Als eerste erbij zijn?
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Zwanger op Everest Base Camp

In 2018 werd een foetus meegenomen omhoog naar Everest Base Camp en hoewel dit op zichzelf al opmerkelijk is, werden de fysiologische parameters van de aanstaande moeder nauwkeurig verzameld, wat een schat aan informatie opleverde.

De medische literatuur, blogs en tijdschriften staan vol met do’s en don’ts tijdens de zwangerschap. Pilates tijdens de zwangerschap? Doen. Met je ongeboren baby naar het Everest Base Camp (5.364 m)? Waarschijnlijk niet aan te raden. De meeste zwangerschapsrichtlijnen adviseren twee zaken met betrekking tot lichaamsbeweging en verblijf hoogte. Ten eerste wordt voor de meeste zwangere vrouwen >30 minuten matige lichaamsbeweging geadviseerd. Ten tweede wordt geadviseerd lichaamsbeweging op grote hoogte (>1.800m) te vermijden. Hoewel in Auerbach’s Wilderness Medicine staat beschreven dat een foetus acute hypobare hypoxie op grote hoogte kan verdragen tijdens een laag risico zwangerschap, zijn de meeste studies slechts zijn uitgevoerd tot 3.700 meter. Tevens is bekend dat langdurig verblijf op hoogte geassocieerd is met zwangerschap gerelateerde problemen, zoals pre-eclampsie, hypertensie en dysmaturiteit.

In 2018 bracht een 28-jarige Sherpa in het derde trimester haar foetus mee omhoog Everest Base Camp, waar ze dagelijks 250 tot 300 minuten aan zware lichamelijke activiteit voor leverde. Tijdens deze beklimming, en ook tijdens een andere beklimming met een vergelijkbaar profiel ~10 maanden postpartum, waren er geen duidelijke maternale, foetale of neonatale complicaties. Bovendien waren er geen tekenen van acute mountain sickness (AMS – gemeten met een Lake Louis Score = 0). De laagst gemeten arteriële zuurstof concentratie (PaO2) was 86 mmHg op 5.160 meter, zij bleef normotensief en er werd een normale acclimatisatie waargenomen (verhoogde ventilatie, hypocapnie en hemodilutie). Zij beviel van een meisje van 3,2 kg bij een zwangerschap van ~42 weken, via een spoedkeizersnede vanwege een navelstreng om de nek en daarmee gepaard gaande foetale nood. Deze casestudy, uitgevoerd door een samenwerking van onderzoekers van de Universiteit van Alberta, Canada, de afdeling Fysiologie van het University College Cork, de deelneemster aan het onderzoek en het Sherpa-gidsteam, biedt nieuwe inzichten in lichaamsbeweging en reizen op hoogte tijdens de zwangerschap en roept nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld, wat zijn de aanvaardbare grenzen van lichaamsbeweging en hoogte die het welzijn van de foetus niet in gevaar brengen, hoe verschilt dit voor laaglanders en hooglanders, en vermindert lichaamsbeweging op hoogte zwangerschap gerelateerde problemen?

Hoewel de gegevensverzameling van deze studie uniek is, komen zwangere vrouwen op hoogte vaker voor dan men zou verwachten. Keyes, Hackett en Luks voerden een onderzoek uit om na te gaan of vrouwen tijdens hun zwangerschap in de VS deelnemen aan buitenactiviteiten en reizen op grote hoogte. Uit hun resultaten bleek dat vrouwen in meer dan de helft van de zwangerschappen naar grote hoogten reisden (sommigen tot >6000 m), dat de meeste vrouwen geen begeleiding kregen en dat de percentages miskramen en de meeste andere complicaties vergelijkbaar waren tussen zwangerschappen met en zonder reizen boven 2440 m. Blootstelling aan grote hoogte was echter een risicofactor voor vroeggeboorte en extra zuurstof bij de geboorte. Men kan zich afvragen of deze steekproef representatief is voor de algemene bevolking, aangezien sommige deelnemers bleven roken, alcohol bleven gebruiken (26%), of deelnamen aan activiteiten zoals BASE-jumpen en skydiven tijdens de zwangerschap. Bovendien werden alle gegevens zelf gerapporteerd.

Disclaimer: de informatie in dit artikel is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Outdoor Medicine biedt hiervoor medische ondersteuning en advies.

Article link
Podcast link

Literature

  1. Davenport, M.H., et al., Extreme pregnancy: maternal physical activity at Everest Base Camp. J Appl Physiol (1985), 2018. 125(2): p. 580-585.
  2. Jean, D. and L.G. Moore, Travel to high altitude during pregnancy: frequently asked questions and recommendations for clinicians. High Alt Med Biol, 2012. 13(2): p. 73-81.
  3. Auerbach, P.S., Wilderness medicine Seventh Edition. 2017, Philadelphia: Elsevier/Mosby.
  4. Keyes, L. E., Hackett, P. H., & Luks, A. M. (2016, June 15). Outdoor activity and high altitude exposure during pregnancy: A survey of 459 pregnancies. Wilderness & Environmental Medicine. Retrieved September 18, 2022.