Added to your shopping cart

I'm ready to order Continue shopping
Want to keep up to date?
Subscribe to our newsletter.
WFAM (Wilderness First Aid Mountain)
Course
2022-11-06 to 2022-11-06

Tijdens deze zeer intensieve cursus leer je een aantal diagnoses stellen en te behandelen. We behandelen de medicamenteuze inhoud van je medische kit. We zullen ingaan op algemene en hoogte gerelateerde ziektebeelden en ziektebeelden op hoogte en levensreddende (be)handelingen hiervoor. De behandelrichtlijn voor de drie belangrijkste hoogte gerelateerde aandoeningen zal uitvoerig besproken worden.

De cursus bestaat uit een dag van instructie en praktijk maar wordt voorafgegaan door een dag thuisstudie in de vorm van een e-learning met als afsluiting een intake kennistoets. De e-learning is vanaf een maand voor de start van de cursus beschikbaar en kan in meerdere fases gemaakt worden.

Dagindeling:

8:30-9:00 u: Introductie

9:00-10:30 u: Interactieve verdieping

(Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn, dexamethason gebruik op hoogte, AMS, , mogelijke neven diagnoses van HAPE, Pre-existente ziekte, veldbehandeling van AMS, HAPE en HACE)

10:30-10:45 u: Pauze

10:45-12:45 u: Workshops (scenario training, het zetten van injecties) en interactieve verdieping.

12:45-13:30 u: Lunch

13:30-15:30 u: Workshops ’ en interactieve verdieping

15:30-15:45 u: Pauze

15:45-16:45 u: Examen

16:45-17:15 u: Evaluatie en Borrel

17:15-17:30 u: Afsluiting